14 مرداد

آناژن شامپویی است که قادر است اسیدهای چرب پوست سر و بدن را بطور کامل شستشو نماید (چربی های روی پوست را از میان ببرد ) . یکی از علت های ریزش مو در افرادی که دارای پوست و موی چرب هستند  غوطه ور شدن یا غرق شدن پیازه‌ها در میان انبوه چربیهای زیرپوست سر است که بدلیل بسته شدن منفذهای پوست در زیر پوست محبوس و جمع شده است. برای از میان بردن این امر استحمام و شستشوی حدوداً ۴۵ روز و ۲ نوبت در روز میتواند  کل یا مقدار زیادی از چربیهای زیر پوست را  تخلیه کند   . بنابراین ما پیشنهاد میکنیم تا امر شستشو را با شامپوی آناژن انجام داده تا تخلیه چربی ها و اسید های چرب بهتر و بیشتر انجام شود و نتیجه دلخواه حاصل شود .

دیدگاه ها(04)

دیدگاه بگذارید