12 شهریور

تحت کشش قراردادن مو و استفاده از برخی ھدبندھا موجب ریزش مو می شود: عوامل مختلفی بر روی فولیکول مو تاثیرگذارند که تعدادی از آنھا بر روی ریشه مو موثرند که حائز اھمیت بیشتری ھستند که عبارتند از زمینه ارثی ریزش مو، اختلالات ھورمونی، کیست تخمدان، مشکلات تیروئید، کم خونی، تغذیه و … و تعدادی از عوامل ھم بر روی ساقه یا تنه مو که بیرون از سطح پوست سر قرار دارد تاثیرگذارند مثل استفاده از رنگ مو، مش، فر کردن موھا، اتوی مو، استفاده از ژل ھای مختلف و انواع شامپوھا که این عوامل جذب ریشه مو نمی شوند و اثرات ماندگاری ایجاد نمی کنند. یکی از عواملی که امروزه به اثبات رسیده است بر روی تنه مو موثر است عامل نور آفتاب است. تماس طولانی مدت با نورآفتاب موجب صدماتی مثل موخوره و افزایش شکنندگی موھا و ھمچنین تغییر رنگ و قوام مو می شود و به ھمین جھت امروزه در کشورھای مختلف به خصوص کشورھای اروپایی که خانم ھا از پوششی برای موھای خود استفاده نمی کنند ژل ھای ضد آفتاب برای جلوگیری از تاثیر آفتاب بر روی مو ساخته شده است. برخی گمان می کنند پوشش دائمی سر موجب ریزش موھا می شود در صورتی که صرف پوشش مو نمی تواند باعث ریزش مو شود مگر اینکه نحوه بستن موھا به صورتی باشد که مو تحت کشش قرار گیرد و یا برخی افراد از ھدبندھایی استفاده می کنند که خون رسانی به ریشه موھا را مختل می کند و باعث ریزش مو می شود.» نکته مھمتر اینکه عواملی که در کف سر ھستند مثل چربی، خارش، شوره، جوش ھایی در کف سر، درد ریشه موھا از عواملی ھستند که باید با افزایش تعداد دفعات شستشو و استفاده از شامپوھای طبی در مواقع لزوم، کنترل شوند و این عوامل بسیار موثرتر از پوشش دائمی موھا در ریزش مو ھستند. زمینه ارثی بیش از ٨٠ تا ٩٠ درصد در پرپشتی موھا و یا ریزش آن تاثیر دارند و زمینه ارثی به ھمراه ھورمون ھای آندروژن بعد از بلوغ باعث ریزش مو در فرد می شوند و این عامل ھم در آقایان و ھم در خانم ھا تاثیر گذار است.حدود ١۵ درصد ریزش موھای ھورمونی ارثی بین ١۴ تا ١٧ سالگی در افراد بروز می کند و از طرفی دیگر حدود ٢٠ درصد از افرادی که ریزش موی ھورمونی ارثی دارند ھیچ سابقه خانوادگی ریزش مو ندارند.» در این موارد با رد دیگر عوامل ریزش مو مثل استرس، استفاده از ھورمون ھا و … و با معاینه دقیق می توان به زمینه ھورمونی ارثی ریزش مو رسید.

دیدگاه بگذارید